اطلاعات شخصی

photo5807616943740533131 (1)

انتشارات (تألیف)

 • نگاهی به اکت: زهره پیرحیاتی و دکتر زیبا برقی ایرانی: انتشارات محراب: چاپ اول اسفند 1395
 • نگاهی به اکت: زهره پیرحیاتی و دکتر زیبا برقی ایرانی: انتشارات محراب: چاپ دوم 1397
 • استعاره، تمرین و تمثیل های اکت، زهره پیرحیاتی،1397.
 • کتاب حکمت پشت دل و اکت، محمد پیرحیاتی و زهره پیرحیاتی، انتشارات محراب، 1398
 • کتاب مقدمه نویسی ها و مقالاتی چند، انتشارات محراب، زیر چاپ(1400).
 • نوشتن کتاب سوالات رشد کنکور دکتری، مؤسسه نگاره، 1396.

انتشارات (مقاله)

 • ﻧﻘﺶ عزت‌نفس، ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻨﺎﺧتی و اﺳﺘﺮس ادراک‌شده، در پیش‌بینی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور؛ زهره پیرحیاتی، زیبا برقی ایرانی و ﻓﺎﻃﻤﻪ پیر قلی؛ مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی ارومیه (1395).
 • Effectiveness of Acceptance & Commitment Therapy on Quality of Life in Elderly People with Age- Related Macular Degeneration Disease; Ziba Barghi Irani; Hossein Zare; Zohreh Pirhayati; Asian Journal of Health Psychology(2016).
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و عملکرد شناختی در سالمندان مبتلابه بیماری تخریب ماکولا وابسته به سن؛ زهره پیرحیاتی و دکتر زیبا برقی ایرانی؛ فصلنامه پیری، (1396).
 • اثربخشی ماساژ درمانی بر بهبود کیفیت زندگی و نشانگان افسردگی در زنان مبتلابه سندرم خستگی مزمن؛ زیبا برقی ایرانی، مسلم رجبی، زهره پیرحیاتی و مریم اصغری؛ کنگره بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی شیراز (2017)(نمایه در Sid و سیویلیکا).
 • اثربخشی «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» بر سلامت جسمانی، روان‌شناختی و مؤلفه‌های سلامت محیط در سالمندان مبتلابه بیماری تخریب ماکولا وابسته به سن؛ زیبا برقی ایرانی، زهره پیرحیاتی، سیده کیمیا کیا راد؛ فصلنامه علمی پژوهشی سلامت روان دانشگاه پیام نور (1397).
 • مقاله مروری نفش نورفیدبک در افسردگی، مجله علمی ترویجی دانش روانشناسی(1398).
 • مقاله ارزش‌های زیربنایی جوانان در انتخاب همسر: مطالعه ای داده بنیاد (1400).
 • مقاله شخصیت از نگاه یونگ، مجله روان بنه، سال1396.
 • مقاله اکت و مصاحبه دکتری، مجله روان بنه، سال 1397.
 • مقاله با رویکرد تطبیقی میان حافظه فلش بالب و پونکتوم،مجله روان بنه،1397.
 • مقاله با رویکرد تطبیقی میان شخصیت از دیدگاه اریک برون و نیچه، مجله روان بنه، 1397.
 • مقاله با رویکرد تطبیقی اکت و ابراهیم (ع) در مجله روان بنه، 1398.

برگزاری کارگاه‌ها

 • برگزاری دوره آموزشی کار و زندگی ارزش محور، مدیران داخلی گروه خدمات پس از فروش پارس سرویس، کرج، 1399.
 • برگزاری دوره آموزشی کار و زندگی ارزش محور، مدیران داخلی شرکت لومانا، تهران، 1400.
 • برگزار کننده کارگاه فرزند پروری مشفقانه برای والدین در سال 1400