روانسنجی و ارزیابی روانشناختی

روانشناسی روانسنجی به ساختن ابزارهای ارزیابی و ابزارهای اندازه گیری می پردازد که می توانند پدیده های روانشناختی قابل مشاهده، مانند ویژگی های نظری هوش را به پاسخ های تست هوش مرتبط کنند.

دو نوع تست عمده وجود دارد که روانشناسان روان سنجی برای کمک به بیماران می سازند:

  • تست‌های استعداد: این تست‌ها دانش و استدلال بیمار را در زبان، ریاضیات، الگوها و آگاهی فضایی اندازه‌گیری می‌کنند. پس از شرکت در آزمون، نمره خام او بر اساس تعداد پاسخ های درست و غلط مشخص می شود. نمره خام در کنار نمرات خام سایر افراد در یک گروه خاص مطالعه می شود. به عنوان مثال، نمره خام از یک تست هوش را می توان با نمرات خام دیگران در گروه سنی آن فرد مقایسه کرد.
  • تست های شخصیت: این تست ها جنبه های خاصی از شخصیت افراد را اندازه گیری و آشکار می کنند. سؤالات مربوط به این آزمون‌ها ممکن است در مورد موقعیت‌های خاص، احساس فرد نسبت به آنها یا نحوه برخورد با آنها باشد. این آزمون ها مانند آزمون های استعداد، پاسخ های درست و غلط ندارند. پاسخ هایی که فرد ارائه می دهد با ویژگی های شخصیتی مختلف مقایسه می شود و ویژگی های غالب، انتخاب و مشخص می شود.

چگونه روانشناسی روان سنجی به بیمار کمک می کند؟

روان سنجی با ارزیابی رشد یادگیری، اجتماعی، رفتاری و شخصیتی به بیمار کمک می کند. نتایج آزمایش، اختلالات خاصی را می تواند شناسایی کند. بنابراین برنامه ریزی روانشناختی برای سلامت روان و مداخلات آموزشی پس از یک ارزیابی بالینی مناسب می تواند مفید باشد.

آزمون های روان‌سنجی می‌تواند برای پیشرفت تحصیلی، برنامه‌ریزی آموزشی و برنامه‌ریزی شغلی مورد نیاز باشد. همچنین می تواند برای شناسایی ناتوانی های ذهنی مانند اوتیسم،  بیش فعالی یا اختلالات خلقی مفید باشد.

تست روان سنجی روی بیمار معمولاً در یک محیط خصوصی، آموزشی یا تحت حمایت دولتی انجام می شود. نوع تستی که انجام می شود بستگی به سوالاتی دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. متداول ترین تست هایی که انجام می شود، تست های هوش، تست های شخصیت، تست های رفتاری و تست های پیشرفت هستند.

 

در کلینیک فانوس خرد ارزیابی ها توسط افراد متخصص و خبره انجام می شود و هدف از این ارزیابی شناخت و تشخیص صحیح  و به موقع اختلالات و مشکلات رفتاری می باشد تا در صورت صلاحدید، مراجعین را به متخصصین مربوطه جهت درمان ارجاع دهند.