آزمون ها و پرسشنامه های روانشناسی

این آزمون ها برای دانشجویان روانشناسی جهت انجام امور پایان نامه و دسترسی آسان آنها به آزمون ها در سایت قرار گرفته شده است. دانشجویان می توانند با ارسال مشخصات مورد نیاز به این آزمونها دسترسی داشته باشند. برای دسترسی به آزمون  ها لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.